Program 2014 roku – co udało się zrealizować?

Zamieszczamy nasz program sprzed 4 lat, jaki znajdował się na ulotkach KWW Nasza Gołdap w 2014 roku:

Co zrealizowaliśmy z naszego programu:

 • Zmniejszyliśmy zadłużenie Gminy Gołdap.
 • Wniosek w sprawie dalszego funkcjonowania straży miejskiej został złożony do przewodniczącego rady.
 • Ze zgromadzonych na lokatach środkach gmina pozyskała kilkadziesiąt tysięcy złotych odsetek.
 • Na parterze urzędu powstał punkt obsługi, internetowo można składać wnioski i formularze do urzędu oraz konsultacje, na bip.goldap.pl publikowane są informacje o konkursach i zawieranych umowach, posiedzenia sesji są transmitowane w Internecie.
 • Program Odpracowywania Długów Komunalnych został utworzony, dotychczas skorzystało z niego kilkudziesięciu mieszkańców.
 • Od dwóch lat funkcjonuje Budżet Obywatelski, dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować swoje pomysły dla gminy.
 • Poza konkursami dla organizacji pozarządowych gmina wspiera także liczne grupy nieformalne, które promują nas na zewnątrz.
 • Utworzono Radę Gospodarczą oraz opracowano program dla nowych inwestorów, który zakłada kilkuletnie zwolnienia podatkowe.
 • W urzędzie utworzono wydział zajmujący się promocją. Wdrożono nowe logo ze spójnym systemem identyfikacji pod marką „Gołdap – Mazurski Zdrój”.
 • Racjonalna polityka finansowa pozwoliła na większe niż w poprzedniej kadencji inwestycje w infrastrukturę, edukację, społeczeństwo.
 • Dzięki regularnemu dofinansowywaniu powiat gołdapski może modernizować ulice i drogi.
 • Gmina regularnie wspiera szpital.
 • Dzięki budżetowi obywatelskiemu możliwe było zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom gminy. Realizowano też programy zdrowotne – szczepionki dla seniorów oraz przeciw meningokokom dla najmłodszych. Gmina inicjowała także wiele programów profilaktycznych w czasie wydarzeń plenerowych.

Ponadto:

 • Cyfryzujemy urząd, by można było szybciej załatwić sprawy, zaś obrady władzy były jeszcze bardziej jawne.
 • Unormowaliśmy zagrożoną sytuację Podstrefy Gołdap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ją poszerzyliśmy. Inwestorzy mogą już bez przeszkód powiększać firmy tworząc nowe miejsca pracy.
 • Zwiększyła się baza edukacyjna.
 • Wdrożyliśmy programy, m.in. wymiany pieców oraz dofinansowywania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • W trosce o najmłodszych trwa rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi, powstała świetlica wiejska w Boćwince i liczne place zabaw, z czego największym jest ten przy tężniach. Powstają nowe boiska przy szkołach.
 • W placówkach edukacyjnych mają powstać gabinety dentystyczne.

Sprawdź naszą propozycję programową na najbliższe 5 lat

Aktualizacja 31-08-2018

W 2016 roku przedstawiliśmy koncepcję wstępną programu dla przedsiębiorczości. Poniżej prezentujemy ówczesne slajdy ze spotkania z przedsiębiorcami. Przedłożone rozwiązania były poddawane pod dyskusję w ramach Rady Gospodarczej przy burmistrzu Gołdapi.